การก่อสร้างก่อคริสตจักรมะคาโบ ไม่แล้วเสร็จ ยังขาดงบประมาณ

เรียน  ผู้รับใช้พระเจ้าที่ ท่านเรวัฒน์  เทพจักร์
ข้อมูล การก่อสร้างคริสตจักรมะคาโบ ที่เชียงตุงประเทศพม่า ความคืบหน้าตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอยู่    ข้อมูลที่สองงานทางด้านหอพักเด็ก ที่เชียงตุงประเทศพม่า อยู่ในการดูแลของอาจารย์ถังปี ผมจะทยอยส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ   ช่วงนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรในการรับใช้พระเจ้าต่อๆไป
สุนิตย์  วุฒิปัญญา
รายงานจากประเทศพม่า


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 17:13 น.)