ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2012 ทีมงานจากประเทศฟิลิปฟินส์ ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสและอนุชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากจัดเป็นครั้งแรกจึงยังไม่ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากเท่าไหร่ ยังมาเด็กมาร่วมค่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ทีมงานได้ให้ความทุ่มเม ทั้งแรงการใจ กับค่ายนี้มาก เด็กๆทุกคนต่างให้ความสนใจ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและได้รับพระพรมากมายจากค่ายนี้ หวังว่าครั้งต่อไปจะมีเด็กๆมาร่วมค่ายมากขึ้น