โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ได้เปิดแล้ว

ด้วยแรงอธิษฐานเผื่อของพี่น้องทุกท่าน โรงเรียนพระคัมภีร์ที่ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ได้เปิดแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2012 โดยมีนักศึกษาที่มาจากเมืองต่างๆ เข้ามาเรียน จำนวน 20 คน ระยะเวลาในการเรียน 3 ปี มีหลักสูตร ป.ตรี และประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร