แถวชายแดน ลาว-เวียดนาม การนมัสการในบ้าน พี่น้องมีความหิวกระหายมาก

เมื่อวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2012 อ.สุนิตย์ และทีมงานได้เดินทางไปที่ประเทศเวียดนาม ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม สภาพความเป็นอยู่ที่ชายแดนเวียดนามลำบากมาก คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักพระเจ้า มีโอกาสร่วมการนมัสการที่คริสตจักร แถวชายแดน ลาว-เวียดนาม การนมัสการในบ้าน พี่น้องมีความหิวกระหายมาก สภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องและเด็กๆน่าสงสาร เขาลำบากมาก และต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน