สัมมนา ศิษยาภิบาล ผู้นำ คริสตจักร จากประเทศพม่า ลาว

เมื่อ วันที่  21-23  สิงหาคม 2012  ทีมงานพันธกิจอินโดจีนและคริสตจักรเมืองไทย โคราช ได้ร่วมกันจัดการสัมมนา ศิษยาภิบาล ผู้นำ คริสตจักร จากประเทศพม่า ลาว ขึ้น เป็นครั้งที  4 แม่ สาย โดยมีผู้นำจากจากที่ต่างๆ  80  ท่าน  เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้   สำหรับวิทยากร คือ 1 ศาสนาจารย์ยุทธยงศรีเกื่อกลิ่น  2 ศาสนาจารย์เจน  วิริยะวารี  3 ศาสนาจารย์ สุนิตย์  วุฒิปัญญา และอาจารย์ วิทยา บัวเย็น ผู้ล่ามแปลในการสัมมนา  คือ คุณ น้อยศรีวรรณ์  การสัมมนาครั้งนี้ผู้นำต่างได้รับพระพร คำหนุนใจ มีกำลังใจในการกลับไปทำงาน  มากยิ่งขึ้น  ขอบคุณพระเจ้า