บรรยากาศการอบรมเว็บไซต์ที่เชียงใหม่ คจ.พระสัญญา

 


 

บรรยากาศการอบรมเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้นพกว่า 20 คนมาเรียนร่วมกันสองวัน  วิทยากรโดย อ.เรวัฒน์ เทพจักร์เว็บมาสเตอร์ไทยคริสเตียน  โดยการประสานของท่าน ศจ.ประพันธ์ หน่อราช  และ ศจ.เกียรติ  ท่านทั้งสองได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี   และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศจ.นิรันดร์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระสัญญา เชียงใหม่ ท่านได้เปิดโบสถ์ต้อนรับทุกคนด้วยความรัก และมิตรภาพ 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010 เวลา 00:41 น.)