คอร์ส : อบรมเว็บไซต์สำหรับผู้นำ รับสมัครด่วน รับจำนวนจำกัดคอร์ส
  :  อบรมเว็บไซต์สำหรับผู้นำคริสตจักร และผู้นำองค์กร  
รุ่นที่    :  13-14   ยังว่างอยู่    โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำคริสเตียนไทย  ( พันธกิจไอทีเพื่อพระคริสต์)

วันเวลา
  :   รุ่นที่ 13   วันเสาร์ที่ 17   กรกฏาคมนี้  เวลา 09.00-15.30 น. 
                 รุ่นที่ 14   วันจันทร์ที่ 19  กรกฎาคมนี้  เวลา  09.00-15.30 น.
สถานที่อบรม:   ณ สำนักงานพันธกิจไอทีเพื่อพระคริสต์
14 หมู่บ้านราชาวดี  ซ7ถ.ติวานนท์  44  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000  
โทร 086-3779207  mcu2@hotmail.com 
www.thaichristians.net 
www.serverchristian.com


เนื้อหาการอบรม
:   การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม CMS Joomla 1.5.17 (รุ่นล่าสุด)
-การติดตั้งโปรแกรมผ่านโฮสติ้ง 
-การตั้งค่าต่างๆ 
-การอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 
-เทคนิดการทำให้เว็บเป็นที่รู้จักเร็ว 10 ประการ
 
ค่าลงทะเบียน  :   ท่านละ 500   บาท  (อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม)    
จำนวน            :   รับสมัครรุ่นละ  10 คนเท่านั้น        (โปรดสำรองที่นั่งก่อน เข้าเรียน)
วิทยากร          :   อ.เรวัฒน์  เทพจักร์   ประสบการณ์สร้างเว็บกว่า 150 เว็บไซต์  และสอนผู้นำกว่า 100  คน
 
คุณสมบัติของผู้รับการอบรม
-ต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และผู้นำองค์กร องค์การ  หน่วยงานคริสเตียน
-ต้องมีเป้าหมายจะไปสร้างเว็บเพื่อพระเจ้า  เป็นเว็บที่ไม่ใช่ตายแล้ว
-ต้องมีพื้นฐานของการใช้คอมพิวเตอร์มาบ้างในขั้นพื้นฐาน เช่น ส่งอีเมล์เป็น  รู้จักคำสั่งของคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
-มองไอทีว่าเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่องานของพระเจ้าในยุคใหม่
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 17:17 น.)