Banks: ธนาคารซิตี้แบงก์

citi lazada บัตรเครดิตที่ทำได้มากกว่าการผ่อนสินค้า
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
citibank บัตรเครดิต อีกหนึ่งบัตรที่มาพร้อมวงเงินที่สูงอย่างมาก
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด

สินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์เติมเต็มทุกโอกาสของคนมีความฝัน

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนคงใความฝันเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ หรือว่าสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว แต่เงินที่มีอยู่ในบัญชีนั้นเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้ในตอนนี้ สินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์ช่วยสานฝันของคุณให้เป็นจริงได้เร็วขึ้น โดยธนาคาร citibank นั้นคิดดอกเบี้ยไม่แพง ในอัตราเรตต่ำสุดเพียง 9.99% ต่อปี ค่อยๆ ทยอยผ่อนได้เพราะแบ่งผ่อนได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ให้วงเงินวงเงินสูงสุดถึง5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้คุณได้อีกเยอะ  

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์ได้

สินเชื่อบุคคลซิตี้จากซิตี้แบงก์ออนไลน์แบ่งเกณฑ์วงเงินออกเป็น 2 กรณี หากมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของเงินเดือน แต่ถ้ามีรายได้มากกว่าเดือนละ 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หากคุณต้องการสมัครสินเชื่อซิตี้แบงก์ คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากซิตี้แบงก์มีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาผ่อนชำระทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากซิตี้แบงก์เป็นพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 เดือน และต้องทำงานมาแล้ว 4 เดือนติดต่อกัน หรือนานกว่านั้น
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคาร citibank เป็นเจ้าของกิจการ บริษัทจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าและต้องมีผลการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณาในการขอสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขทั้งหมดของสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อนำไปยื่นเรื่องคำร้องสินเชื่อซิตี้แบงก์ที่ธนาคาร citibankให้ทันเวลา โดยเอกสารที่ต้องเตรียมไปติดต่อ citibank นั้นมีดังต่อไปนี้

  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาติดต่อ citibank พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคาร citibank เป็นข้าราชการ ให้นำบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านมาติดต่อ citibank พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์เป็นพนักงงานบริษัท ให้นำสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนมาติดต่อ citibank พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย โดยสามารถยื่นสลิปย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
  • นอกจากนี้ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์ต้องนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนมาติดต่อ citibank พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อยื่นเรื่องคำร้องสินเชื่อซิตี้แบงก์ที่ธนาคาร citibankด้วย
  • ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคาร citibank เป็นกรณีเจ้าของกิจการ ผู้กู้ต้องนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีมายื่นประกอบด้วย

สรุปสินเชื่อแบบส่วนบุคคลจากธนาคารซิตี้แบงก์

สินเชื่อบุคคลซิตี้จากธนาคารซิตี้แบงก์เป็นสินเชื่อซิตี้แบงก์ที่มีดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนได้นาน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่คุณได้ หากสนใจอยากขอสินเชื่อซิตี้แบงก์ ก็สามารถติดต่อ citibank ได้ทุกสาขา หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรซิตี้แบงก์ 1588 หรือ (662)-232-2484 หากติดต่อจากต่างประเทศ 

Scroll to Top