สัญญาเงินกู้จะต้องทำเมื่อยืมเงินจำนวนเท่าไร ทําสัญญายืมเงินออนไลน์ได้ไหม

รู้หรือไม่ สัญญาเงินกู้ทำขึ้นเองได้ ..จำเป็นต้องมีข้อความสำคัญอะไรบ้าง  2566

เราสามารถร่างออกสัญญาเงินกู้เองได้หรือไม่ ใบสัญญาเงินกู้ควรมีรายละเอียดอะไร และการยื่นฟ้องเกี่ยวกับสัญญาการยืมเงิที่ควรรู้ 

ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้แบบทำขึ้นเอง  

ปัจจุบันเราสามารถที่จะเขียนร่างสัญญาเงินกู้ขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องไปซื้อรูปแบบของฉบับหนังสือสัญญาเงินกู้จากร้านสะดวกซื้อต่างๆเพราะแล้วอาจจะเป็นการขอทำสัญญากู้เงินกันเองขึ้นมาโดยเป็นการตกลง ที่อาจจะไม่ได้ทำเป็นในรูปแบบของการทำบ่อยครั้งดังนั้นการพิมพ์ขึ้นมาหรือเขียนขึ้นมาในการทำเอกสารสามารถทำได้ โดยจะต้องมีข้อความสำคัญที่เป็นการระบุ ตามที่กฎหมายกำหนด และใบสัญญาเงินกู้จะต้องมีเอกสารอย่างน้อย 2 ฉบับคือถือไว้คนละฉบับ แล้วควรจะมีลายเซ็นต์เอกสารพยานผู้กู้อย่างน้อย 1 คน 

ข้อควรรู้สัญญาเงินกู้ที่ยื่นฟ้องได้ จำเป็นต้องมีข้อความสำคัญอะไรบ้าง  

ข้อความสำคัญที่ควรจะมีในสัญญาเงินกู้ ควรจะมีการยินยอมตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายในวันที่ทำสัญญาเงินกู้โดยมีการระบุไว้ว่าทำสัญญาตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ชื่ออะไรนามสกุลอะไร และมีการกำหนดจำนวนเงินกู้อย่างชัดเจนและการกำหนดวันที่ชำระคืนทำสัญญาเงินกู้ในใบสัญญาเงินกู้ด้วยเช่นกัน โดยจะต้องมีดอกเบี้ยต่อเดือนหรือต่อปีกรณีถ้าคิดเพิ่มเติม แต่ดอกเบี้ยสัญญาการยืมเงินจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีลายมือกำกับของผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ยืมอย่างชัดเจนเป็นการรับรองว่าสัญญานั้นเสร็จสมบูรณ์กรณีที่ไม่ได้ออกออกมาเป็นในรูปแบบของทําสัญญายืมเงินออนไลน์เป็นการแชทคุยกันตกลงกันถือว่าทำได้โดยจะต้องมีการรับปากและถือว่าตกลงกันผ่านช่องทางแชทแล้วถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ได้ กรณีที่ออกเป็นเอกสารที่ทำด้วยตนเองสามารถระบุพยานหรือผลของการผิดสัญญาอื่นๆในเอกสารกู้ยืมเงินได้ 

กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้

ทำสัญญาเงินกู้ขึ้นมาสักฉบับนั้นมีรายละเอียดสำคัญที่คุณจะต้องรู้โดยข้อมูลสำคัญนี้มาจากสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อความที่สำคัญมากๆแม้ว่าเราจะไม่ได้มีรูปแบบประเภทของสัญญาเงินกู้ที่เป็นเอกสารสำคัญอย่างเป็นทางการแค่มีลายลักษณ์อักษรหรือข้อความสำคัญต่างๆก็สามารถยื่นเอกสารกู้ยืมเงินฟ้องได้แล้ว 

โดยสัญญาเงินกู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นและสามารถยื่นกู้ฟ้องได้จะต้องมีการกู้ยืมเงินมากกว่าครั้งละ 2,000 บาทขึ้นไปในสัญญา โดยสัญญาเงินกู้สามารถยื่นฟ้องได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการยื่นแบบตกลงด้วยลายลักษณ์อักษรลักษณะใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็ตามขอแค่เป็นการตกลงที่มีความเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายและมีสัญญาเอกสารหรือการรับปากในเรื่องของการคืนเงินในสัญญากู้ยืมเงินอย่างชัดเจน ทําสัญญายืมเงินออนไลน์สามารถทำได้แล้วจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการคิดดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดในการกู้ยืมเงินกู้ด่วนระหว่างการจะต้องอยู่ที่ปีละไม่เกิน 15% หรือเทียบเท่าแล้วเดือนละไม่เกิน 1.25% โดยรายละเอียดสำคัญต่างๆนั้นกรณีที่มีการยื่นฟ้องในภายหลังและพบว่าดอกเบี้ยกู้ยืมเงินที่กำหนดนั้นเกินกว่ากฎหมายกำหนดดอกเบี้ยส่วนเกินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและจะถูกยื่นฟ้องได้ภายใต้ดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แม้ว่าจะมีการตกลงให้ดอกเบี้ยใบสัญญาเงินกู้ตามสัญญาแล้วก็ตามแต่ในทางกฎหมายถือว่าเป็นโมฆะในดอกเบี้ยเอกสารกู้ยืมเงินที่กฎหมายไม่ได้รองรับ 

Scroll to Top