สินเชื่อ ธอส

สินเชื่อ ธอส

สินเชื่อ ธอส เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ล่าสุดวันนี้
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
นานสุด 40 ปี

สินเชื่อ ธอสสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามกำลังของแต่ละบุคคลจึงได้ออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อธนาคาร ธอสที่หลากหลายประเภทสินเชื่อมากมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการและความสามารถในการผ่อนชำระของประชาชนทั่วไปและแบ่งประเภทสินเชื่อ ธอสออกไปอย่างชัดเจนคือ สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับลูกค้าทั่วไปจะเป็นสินเชื่อหลักที่ไว้คอยบริการลูกค้าประชาชนทั่วไปที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักซึ่งนอกจากจะมีสินเชื่อบ้าน ธอสแล้วก็ยังมีสินเชื่ออเนกประสงค์ ธอสเป็นสินเชื่อ ธอสที่เป็นธอส สินเชื่อบุคคลสำหรับช่วยเติมเต็มความฝันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้ครบถ้วน และประเภทสินเชื่อที่เหลือก็คือสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม สินเชื่อ ธอสเพื่อผู้ประกอบการและสินเชื่อนโยบายรัฐ

อยากมีบ้านแต่เงินเดือนน้อยใช้บริการสินเชื่อ ธอสแบบไหนดี

หากคุณเป็นบุคคลประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ในระดับปานกลางอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองขอแนะนำสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์โครงการบ้านธอส.เพื่อคุณปี 2566 ที่เป็นโครงการของสินเชื่อ ธอสเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2566 จนถึง 30 ธ.ค. 2566 เป็นเงินกู้ ธอสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดรวมถึงเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร มีการอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทมีระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปีและไม่เกิน 40 ปีคิดดอกเบี้ยในอัตรา 5.347% ต่อปี โดยสินเชื่อ ธอสโครงการนี้ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้คือ ต้องเป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนและไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ ธอส ต้องเตรียมเอกสารในการยื่นกู้ ธอสได้แก่ เอกสารส่วนบุคคลคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้านและเอกสารทางการเงินได้แก่หนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนนอกจากนั้นก็จะเป็นเอกสารด้านหลักประกันต่าง ๆ ในการขอสินเชื่อบ้าน ธอสเช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายสำเนาโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างและแบบแปลน เป็นต้น

สินเชื่อ ธอสสมัครได้ทางไหนบ้างและสินเชื่อแบบไม่เช็คเครดิตมีไหม

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายทำให้สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ดำเนินการโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เป็นของภาครัฐก็ยังต้องปรับตัวเพื่อให้ดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ทำให้การขอใช้บริการสินเชื่อ ธอสไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อไปสมัครที่สาขาอีกต่อไปโดยทางธนาคารได้มีการพัฒนาแอป GHB ALL GEN Mobile Application Banking มาเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ ธอสได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถเปิดบัญชีเงินฝากหรือสมัครขอสินเชื่อธนาคาร ธอสพร้อมทั้ง Upload เอกสารประกอบการขอกู้เพื่อให้ธนาคารพิจารณาเงินกู้เบื้องต้นได้ทันทีหรือเช็คสถานะสินเชื่อ ธอสรวมถึงบริการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร ส่วนคำถามที่ว่าสินเชื่อ ธอส ไม่เช็คเครดิตมีไหมเนื่องจากสินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินค่อนข้างสูงและใช้เวลาในผ่อนชำระนานการเช็คเครดิตบูโรจึงเป็นเรื่องปกติของสินเชื่อ ธอสแต่เพื่อความมั่นใจก็สามารถติดต่อธอส สอบถามสินเชื่อเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องได้ที่โทร.0-2645-9000

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเครดิตนักศึกษา ใครที่เรียนมหาลัยอยู่ก็สามารถทำบัตรได้
เงินเดือน
มีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
บัตรโลตัส เปิดให้สมัครง่ายๆ แล้วตอนนี้พร้อมรับเครดิตเงินคืน
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 15% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
Scroll to Top